Mr. R. van der Molen (1947) heeft ruim 30 jaar ervaring in de advocatuur. Maar ook als rechter-plaatsvervanger, arbiter en mediator heeft hij geleerd dat discussies over het eigen gelijk vaak verzanden. Juist het samen ontdekken van de achterliggende, vaak gemeenschappelijke, belangen kan ruimte bieden voor een oplossing.

http://www.vandermolenmediation.nl/